Vega 'Style K' 4 string modified by Deke

   
vega style k 4 string   vega style K 3-string    
         
Vega style K conversion      
         
   
Website design by Mary Brettell